Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2021-07-14 Närsjukvårdsområde väster

Publicerad: 2021-01-20 09:26

Äldre man söker akutmottagningen med svaghet i vänster arm sedan 1 vecka. Mottagande sköterska misstänker stroke och patienten bedöms av läkare. Vid läkarbedömningen följs inte de rutiner som gäller vid omhändertagande vid misstänkt stroke och patienten skickas hem. 3 dagar senare kontaktar patienten vårdcentral där man misstänker stroke och skickar in patienten till akutmottagningen. Inneliggande utredning visar att patienten drabbats av en stroke.

Internutredning

En internutredning har gjorts. Man har genomfört och planerar fortsatt att genomföra utbildning kring omhändertagande vid misstänkt stroke på lasarettet. Utredningen trycker också på vikten av att ta hjälp vid bedömning av bakjour vid behov.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i närsjukvårdsområdets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Kontaktperson

Henrik Ahlin

Chefläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 14 juli 2021