Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Nytt journalsystem i hälso- och sjukvården

Hösten 2024 byter hälso- och sjukvården i Region Örebro län journalsystem. Det gör vi för att flera av de nuvarande systemen är gamla och inte längre kan vidareutvecklas för att möta dagens behov. Vården är inne i en förändringsresa som kräver ett arbetsverktyg som bidrar till hälso- och sjukvårdens utveckling och möter invånarnas förväntningar kring digital utveckling och tillgänglighet. Region Örebro län behöver därför förnya IT-stöden för hälso- och sjukvården.

Skebäcks vårdcentral_BVC_undersökning11.jpg

All information på ett ställe

Med det nya journalsystemet, Cambio COSMIC, får vi en gemensam och samlad journal - information om patienten finns på ett ställe. Det underlättar och sparar dokumentationstid för personalen. Det blir också lättare att planera besöket och hitta information om patienten.

Vad innebär det här för dig som patient

För dig som patient innebär det att du inte behöver inte ge samma grundläggande information om du har flera vårdkontakter inom Region Örebro län, eftersom all information om dig är samlad i en journal. Patientsäkerheten ökar och det blir lättare för vårdpersonalen att få en överblick kring din vård. Vårt nya journalsystem möjliggör också en ökad delaktighet för dig som patient.

Förberedelser och utbildning

Att byta journalsystem i hälso- och sjukvården är ett omfattande arbete som kräver noggranna förberedelser och utbildning. Mycket tid och engagemang läggs just nu ner i alla våra verksamheter för att få alla delar på plats och vara förberedda inför övergången.

Kontakter

Åsa Ahlström

Programledare Nytt vårdinformationsstöd

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 juni 2024