Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Suicidprevention

Region Örebro län arbetar på flera sätt för att förbättra samverkan kring självmordsförebyggande arbete inom länets hälso- och sjukvård.

Inom hälso- och sjukvården i Region Örebro län finns ett gemensamt vårdprogram för vård av suicidnära patienter. Vårdprogrammet är en viktig styrning för den personal som kommer i kontakt med patienter som är suicidnära.

Region Örebro län driver även en mobil resurs för suicidprevention. Resursen finns för att förbättra för patienter som vårdats efter ett suicidförsök samt vara ett stöd för deras anhöriga och efterlevande. De utbildar också inom bland annat vård och omsorg, skolhälsovård, blåljusverksamhet och socialtjänst.

Nationellt i Sverige är har Folkhälsomyndigheten uppdraget att samordna det suicidpreventiva arbetet genom de regionala samordnarna för suicidprevention.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 februari 2022