Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam - SPOT

SPOT står för specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam och är ett mobilt arbetssätt som testas av psykiatrin i norra länsdelen med start hösten 2023. Under piloten som pågår under 2024 har en tillfällig neddragning av vårdplatserna i Lindesberg genomförts vilket innebär att psykiatrins vårdavdelning är stängd under perioden.

Personcentrerad och flexibel vårdform

SPOT är en personcentrerad och flexibel vårdform som innebär vinster i måendet för patienten när täta vårdinsatser kan ges i hemmet. Vårdformen möjliggör också ett ökat stöd till och kontakt med patientens närstående.

Att ge stöd i hemmet gör att patienten kan fortsätta leva ett mer självständigt liv i sin hemmiljö även under de perioder när måendet sviktar. För andra kan det innebära en möjlighet att komma hem tidigare från sjukhusvård. Vårdformen är flexibel där patienter i ett mer akut skede kan få dagliga hembesök och stödsamtal, när patienten mår bättre kan stödet glesas ut. När måendet är förbättrat avslutas teamets insats och patienten återgår till sin ordinarie öppenvårdskontakt inom psykiatrin. Arbetssättet är även förebyggande då tidiga och täta insatser kan förebygga behov av inläggning på vårdavdelning.

Arbetssätt i norr

Teamet har sin samlingsplats i vårdavdelningens befintliga lokaler på sjukhuset i Lindesberg. Området som teamet täcker är norra länsdelen (Ljusnarsbergs-, Lindesbergs-, Hällefors- och Nora kommun). Vuxna patienter (från 18 år) aktualiseras till teamet av andra enheter inom psykiatrin. Det kan till exempel vara psykiatrins öppenvård som uppmärksammar en försämring hos en patient, en vårdavdelning som uppmärksammar ett behov i samband med utskrivning eller psykiatrins akutmottagning som möter en patient med behov av teamets insats.

Kontakt med vården tas på samma sätt som tidigare 

Invånare och befintliga patienter från norra länsdelen gör precis som tidigare när de har behov av att komma i kontakt med psykiatrin, det vill säga kontaktar öppenvårdens mottagning i Lindesberg under dagtid och den psykiatriska akutmottagningen vid akuta tillstånd under kvällar, nätter och helger. Svårt sjuka personer, där vård i hemmet inte är ett alternativ, kommer precis som tidigare att erbjudas heldygnsvård på USÖ i Örebro.

Samverkan 

Samarbetet med kommunerna och vårdcentralerna i norra länsdelen är en viktig del för att våra insatser till patienterna ska bli så bra som möjligt. 

Start av ytterligare team

Efter beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden 4/6 2024 kommer med start hösten 2024 ett specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam att starta i västra länsdelen samt ett team inom psykosvården i Örebro. I samband med det fattades beslut om att koncentrera psykiatrins vårdplatser till Örebro. 

Specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam SPOT - Norra länsdelen

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 juni 2024