Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2020-02-13 Närsjukvårdsområde Örebro och söder

Publicerad: 2021-01-12 09:01

Vårdcentral i södra länsdelen

En patient söker sin vårdcentral i mars 2018 angående ett födelsemärke som blivit större. Förändringen tas bort och skickas för vidare undersökning. Undersökningen visar att hudförändringen är av elakartad karaktär men när meddelande angående detta kommer till vårdcentralen lämnas den utan åtgärd. I juni 2019 söker patienten igen och först då skickas remiss till hudkliniken för vidare behandling.

Konsekvenser

Handläggningen har orsakad fördröjd behandling av elakartad hudförändring vilket resulterade i spridning av sjukdomen.

Vårdgivarens analys

En internutredning har genomförts och vikten av att följa rutiner angående omhändertagande av elakartade hudförändringar konstateras.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i Område närsjukvård Örebro och söders patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Pawel Haczkiewicz

Distriktsläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 januari 2021