Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2020-04-23 Närsjukvårdsområde väster

Publicerad: 2021-01-12 16:11

Efter ett bevittnat krampanfall söker en patient akutmottagningen för en bedömning. Undersökningen försvåras av att patienten inte vill medverka, man tar ett beslut om att observera patienten på akuten och hen får sedan gå hem. Patienten är dock påverkad och återkommer dagen därpå, upplevs förvirrad, man röntgar skallen och ser en hjärnblödning. Efter IVA-vård transporteras patienten till Uppsala för neurokirurgi.

Internutredning

En internutredning har genomförts och berörd personal är informerad om händelsen. Vid oklara kramper kommer man framöver öka kompetensen i bedömningen genom att alltid ta till en bakjoursbedömning, liksom en tydlig planering för observation/tidig uppföljning.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i närsjukvårdsområdets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Kontaktperson

Henrik Ahlin

Distriktsläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 januari 2021