Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2021-06-29 Vårdcentral i norra länsdelen

Publicerad: 2021-06-29 09:58

Ärendet gäller en patient som sökte en vårdcentral i norra länsdelen på grund av förstoppning. Utredning påbörjades och patienten fick behandling mot symptomen. Besvären fortsatte, och först fyra månader senare påbörjades fortsatt utredning. Denna visade cancersjukdom i tarmen.

Internutredning

Internutredningen visar vikten av genomföra utredning korrekt och i enlighet med gällande riktlinjer.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i Region Örebro läns patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen enligt lex Maria.

Kontakt

Bruno Ziegler

Chefläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 29 juni 2021