Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2021-05-26 Kirurgiska kliniken

Publicerad: 2021-01-20 09:26

Tidigare frisk patient inkommer till akutmottagningen med kraftiga buksmärtor. Patienten opereras utan att invänta röntgensvar. En onödig operation visar det sig.

Internutredning

En internutredning är gjord. Denna visar hur viktigt det är att man inväntar undersökningar när man har en oklar diagnos.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Överläkare

Peter Flodström

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 26 maj 2021