Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2021-01-18 Närsjukvårdsområde norr

Publicerad: 2021-02-03 11:52

Ärendet gäller en patient som sökte Akutmottagningen vid Lindesbergs lasarett i september 2020 på grund av halsont, feber och andningsbesvär. Besvären uppfattade efter undersökning som luftvägsinfektion, möjligen på basen av SARS-COV2 (Covid-19). Patienten avled tre dagar senare. Orsaken var en omfattande blodpropp till hjärtat.

Internutredning

Internutredningen påvisar risken med att övervärdera covid-19 som orsak till andningsbesvär.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i Region Örebro läns patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Bruno Ziegler

Verksamhetschef

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 3 februari 2021