Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2020-11-24 Närsjukvårdsområde Örebro och söder

Publicerad: 2021-01-15 09:04

Vårdcentral i Örebro

En patient remitteras till sin vårdcentral i mars 2018 för bedömning angående förebyggande behandling mot stroke. Patienten kommer på läkarbesök där man fastställer att behandlingen ska initieras men den ursprungliga planeringen följs inte. Först vid hälsokontroll nästa år upptäcks detta och patienten kan börja med den tidigare planerade behandlingen.

Konsekvenser

Handläggningen har orsakat att patienten under drygt ett års tid har haft ökad risk för stroke.

Vårdgivarens analys

En internutredning har genomförts och vikten av att verkställa planerade åtgärder kan konstateras.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i Område närsjukvård Örebros patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Pawel Haczkiewicz

Distriktsläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 januari 2021