Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2020-04-28 Närsjukvårdsområde Örebro och söder

Publicerad: 2021-01-13 08:52

En patient på vårdboende blir försämrad i sitt allmäntillstånd. Vid läkarundersökning tar man inte ställning till eventuella blåstömningssvårigheter. Nästa dag vid ankomst till akutmottagningen konstateras att patienten har en blåsöverfyllnad.

Konsekvenser

Handläggningen har orsakat att patienten fick skada i blåsmuskulaturen.

Vårdgivarens analys

En internutredning har genomförts och vikten av att uppmärksamma blåstömningssvårigheter vid försämrat allmäntillstånd hos patienter på vårdboende har konstaterats.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i Område närsjukvård Örebros patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Pawel Haczkiewicz

Distriktsläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 januari 2021