Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2020-11-24 Närsjukvårdsområde Örebro och söder

Publicerad: 2021-01-15 09:13

Vårdcentral i Örebro

En patient söker sin vårdcentral i december 2018 angående trötthet och värk i bröstkorgen. Sjuksköterska kontrollerar patientens EKG, blodtryck och en del prover. Patienten lämnas över för läkarbedömning och går efteråt hem. Vid ett senare vårdtillfälle sommaren 2019 hos en annan vårdgivare upptäcker man tecken på hjärtinfarkt på EKG som togs i december 2018. Patienten blir då insatt på förebyggande behandling som ges efter genomgången hjärtinfarkt.

Konsekvenser

Handläggningen har orsakat utebliven behandling av pågående hjärtinfarkt samt fördröjd insättning av förebyggande behandling.

Vårdgivarens analys

En internutredning har genomförts som visar att vid vårdkontakten december 2019 har läkaren inte tagit del av befintlig medicinsk information och engagerat sig i behandling av patienten.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i Område närsjukvård Örebros patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Pawel Haczkiewicz

Distriktsläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 januari 2021