Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2021-02-22 Närsjukvårdsområde väster

Publicerad: 2021-01-20 09:26

Under pågående covid-19 pandemi har en fördröjning skett av att kalla patienter till ögonmottagningen i Karlskoga, patienter som i vissa fall var tänkta för en snar uppföljning fick vänta upp till 9 månader på sin tid. I några av fallen såg man tecken på irreversibla synskador.

Internutredning

En internutredning har gjorts. Ögonkliniken har skapat nya rutiner vid pandemiarbete, undantag för små enheter att bidra med personal till covid-19 avdelning på grund av risk för patienterna vid längre stängningsperiod, översyn av arbete med väntelistor samt inköp av ny synfältsapparat för att kunna arbeta i kapp uppbyggda köer.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i närsjukvårdsområdets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Kontaktperson

Henrik Ahlin

Chefläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 februari 2021