Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2021-12-07 Kirurgiska kliniken

Kärlsjuk patient som kommer till akuten med buksmärtor. Misstanke om tarmvred. Man sätter ut patientens diabetesmedicin och hanterar patientens diabetes på ett felaktigt sätt. Patienten får högt blodsocker och behandlas på IVA. Patienten tillfrisknar.

Internutredning

En internutredning är gjord. Denna visar att det är viktigt att följa rekommendationer för läkemedelsordination av diabetiker i samband med fasta och operation.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

 

Kontakter

Överläkare

Peter Flodström

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 december 2021

Läs mer om Lex Maria-ärenden 2021