Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2021-12-13 Vårdcentral i södra länsdelen

Publicerad: 2021-12-14 14:22

En patient kontaktar sin vårdcentral februari 2020 angående tarmbesvär med blod i avföringen. Vid läkarbesök bedöms besvären vara relaterade till överkänslig tarm.

Först 9 månader senare utförs rektoskopi där förändring i ändtarmen påvisas. Vid vidare utredning konstateras tumör i ändtarmen.

Konsekvenser

Handläggningen orsakade fördröjd diagnostik och behandling av tumör i ändtarmen.

Vårdgivarens analys

En internutredning har genomförts och vikten av att följa rutinen vid förekomst av blod i avföringen har konstaterats.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i patientsäkerhetsarbete i Område Nära vård anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO enligt Lex Maria.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 14 december 2021