Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2021-09-10 Kvinnokliniken 2

Patienten som opereras med borttagning av livmoder får i efterförloppet en skada på urinblåsan. Tar en längre tid att ställa diagnosen, röntgenundersökningar var negativa.

Internutredning

En internutredning visar hur viktigt det är att samråda med andra specialiteter vid komplikationer till en operation.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontakter

Verksamhetschef verksamhetsområde obstetrik och gynekologi

Gill Kullberg

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 september 2021

Läs mer om Lex Maria-ärenden 2021