Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2021-09-10 Öron-, näs- och halskliniken

16 åring som kontrolleras båda på Barnkliniken och Öronkliniken förhalvsidig ansiktsförlamning samt hörselnedsättning. Det dröjer 2 år innan man får fram korrekt diagnos. Patienten opereras för detta.

Internutredning

En internutredning visar Hur viktigt det är med kontroller, att söka alternativa diagnoser.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontakter

Verksamhetschef öron- näs- halskliniken

Svante Hugosson

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 september 2021

Läs mer om Lex Maria-ärenden 2021