Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2021-09-10 Kirurgiska kliniken 3

Kärlsjuk patient inkommer till akuten medbuksmärtor och feber. Man anlägger ett galldrän, får efterföljande komplikationer med blod i lungsäcken samt infektion i lungsäcken.. Patienten opereras och tillfrisknar.

Internutredning

En internutredning är gjord. Denna visar att även ifall man använder rätt teknik finns möjligheter för komplikationer, att det är viktigt att övervaka optimalt.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

 

Kontakter

Överläkare

Peter Flodström

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 september 2021

Läs mer om Lex Maria-ärenden 2021