Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2021-01-20 Urologiska kliniken

Publicerad: 2021-01-20 09:26

Patient som är planerad för operation, medicinlistna är färdiggjord. Operationsdatum ändras vilket innebär att även medicinlistan måste ändras. Detta görs på ett felaktigt sätt så att patienten inte får sin blodförtunnande medicin.

Internutredning

En internutredning visar att hur viktigt det är att säkerställa att ordinationer är korrekta.

 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Verksamhetschef verksamhetsområde urologi

Pernilla Sundqvist

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 25 januari 2021