Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2021-02-09 Kärl- thoraxkliniken

Publicerad: 2021-01-20 09:26

Respiratorbehandlad patient som plötsligt får lågt blodsocker. Är inte i behandling med insulin. Det visar sig att en av patientens infusionssprutor felaktigt innehåller insulin. När man upptäcker felet behandlas patienten enligt rutin.

Internutredning

En internutredning är gjord. Det visar sig att innehållet i infusionssprutan är felmarkerat. Att det var stort arbetstryck i medicinrummet på enheten.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Mats Dreifaldt

Verksamhetschef

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 februari 2021