Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2021-01-25 Kirurgiska kliniken

Publicerad: 2021-01-20 09:26

Patient med känd leversjukdom och lågt blodvärde, prioriteras för utredning av tarm och magsäck. Patienten får vänta 6 månader på sin undersökning. Undersökningen visar en tarmcancer.

Internutredning

En internutredning är gjord. Denna visar hur viktigt det är följa prioriteringar även under en pågående pandemi.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Överläkare

Peter Flodström

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 25 januari 2021