Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2021-08-31 Kvinnokliniken

Patienten inkommer till gynmottagningen med blödning i menopausen. Hög misstanke om malignitet. Provtagning görs men pga missad markering väldig sent svar.

Internutredning

En internutredning visar hur viktigt det är att följa rutiner vid utredning av problem och följa rekommendationer

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontakter

Verksamhetschef verksamhetsområde obstetrik och gynekologi

Gill Kullberg

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 september 2021

Läs mer om Lex Maria-ärenden 2021