Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2021-08-12 Öron-näs-halskliniken

Publicerad: 2021-01-20 09:26

53-årig man som opererades 26 februari 2019 med total borttagning av sköldkörteln på grund av benign knölstruma med trycksymtom på halsen. PAD bekräftar diagnosen. Får i efterförloppet problem med sitt S-Calcium trots behandling. Provtagning missas under drygt 1 år.

Internutredning

En internutredning visar missad provtagning, remissen blev ej blev accepterat i primärvården.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Verksamhetschef öron- näs- halskliniken

Svante Hugosson

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 augusti 2021