Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2021-05-24 Kvinnokliniken (2)

Publicerad: 2021-01-20 09:26

Patienten får insatt en spiral efter genomgången skrapning, troligen har man perforerat livmodern i samband med skrapning. Spiralen förflyttar sig till bukhålan och måste tas bort med titthålskirurgi.

Internutredning

En internutredning visar att man kan få problem när man lägger in en spiral efter att det blivit en perforation av livmodern.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Verksamhetschef verksamhetsområde obstetrik och gynekologi

Gill Kullberg

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 maj 2021