Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2021-09-01 Akutkliniken Lindesberg

Publicerad: 2021-09-03 12:49

Ärendet gäller en patient som söker akutmottagningen på grund av oförmåga att urinera. Man genomför en ultraljudsundersökning av urinblåsa, och konstaterar att det inte finns någon kvarvarande urin. Patienten återgår till hemmet. Återkommer efter åtta timmar i bilden av sviktande njurfunktion.

Internutredning

Internutredningen visar vikten av att genomföra en fullständig undersökning av patienter som söker akutmottagningen. Viktigt med ökad kännedom om att svårigheter att urinera kan bero på sviktande njurfunktion. För att säkerställa detta genomförs utbildningsinsats och uppdaterade rutiner.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i Region Örebro läns patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen enligt lex Maria.

Kontakt

Bruno Ziegler

Chefläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 3 september 2021