Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2021-10-12 Kliniken för medicin och geriatrik

I samband med att patienten läggs på kliniken x 2 under 2018 konstateras ett aorta-aneurysm. Man tar inte ställning till fyndet, kontaktar ej kärlkirurg.

Internutredning

En internutredning är gjord. Det visar hur viktigt det är att Ha kontakt med andra specialiteter när man finnar förändringar som ej tillhör egna specialiteten.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

 

Kontakter

Marie-Louise Forsberg Fransson

verksamhetschef

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 oktober 2021

Läs mer om Lex Maria-ärenden 2021