Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2021-04-01 Område psykiatri

Publicerad: 2021-04-06 08:46

På grund av vårdplatsbrist hos barn- och ungdomspsykiatrin beslutas att en av de äldre patienterna ska flyttas till en vårdplats inom vuxenpsykiatrin. När patient och vårdnadshavare kommer dit saknas nödvändigt material för den vidare vården, vilket leder till att patienten inte kan vara kvar på avdelningen utan istället får nödvändig behandling på psykiatrisk akutmottagning.

Internutredning

Internutredningen visar bland annat på bristande kommunikation och dokumentation, vilket orsakat brister i patientsäkerheten och risk för vårdskada.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i Region Örebro läns patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Spyridon Kilaidakis

Chefläkare Område psykiatri

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 6 april 2021