Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2021-09-10 Öron-, näs- och halskliniken 2

53 årig man som opererades 26 februari 2019 med total borttagning av sköldkörteln pga benign knölstruma med trycksymtom på halsen. PAD bekräftar diagnosen. Får i efterförloppet problem med sit S-Calcium på trots av behandling. Man missar provtagning under drygt 1 år.

Internutredning

En internutredning visar att har missad provtagning, missad att remissen ej blev accepterat i primärvården.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

 

Kontakter

Verksamhetschef öron- näs- halskliniken

Svante Hugosson

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 september 2021

Läs mer om Lex Maria-ärenden 2021