Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2021-05-03 Vårdcentral i södra länsdelen

Publicerad: 2021-05-03 14:21

En gravid patient med diabetes typ 2 kommer till barnmorskemottagningen för inskrivningssamtal sommaren 2019. Patienten informerar om sin sjukdom men blir inte rapporterad till specialistmödravården för vidare omhändertagande. Rapporteringen sker först 4 månader senare.

Konsekvenser

Handläggningen har orsakat fördröjd omhändertagande av gravid diabetiker med ökad risk för försämrad sockerkontroll samt påverkad tillväxt av fostret.

Vårdgivarens analys

En internutredning har genomförts och vikten av att följa rutin kring omhändertagande av gravida diabetiker har konstaterats.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i Region Örebro läns patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg IVO, enligt Lex Maria

Kontakt

Pawel Haczkiewicz

Chefläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 3 maj 2021