Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Patient som är gravid söker mottagning med blödningar. Vid undersökning konstaterar man att det inte finns en graviditet i livmodern och ställer diagnosen missfall. Patienten återkommer efter några dagar och blir opererat för en utomkvedsgraviditet

Internutredning

En internutredning är gjord. Denna visar hur viktigt det är följa rutiner för utredning i samband med missfall.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Verksamhetschef verksamhetsområde obstetrik och gynekologi

Gill Kullberg

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 25 januari 2021