Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2021-10-12 Röntgenkliniken

Patient kommer med symtom på icke fungerande pyelostomi-slang från njuren. När denna byts glöms en ledare kvar, vilket gör att patienten återkommer med försämrade symtom någon dag senare.

Internutredning

Internutredning visar behov av tydlig checklista i samband med operativa ingrepp. Checklistan har uppdaterats för att säkerställa att detta inte upprepas

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

 

Kontakter

Verksamhetschef VO röntgen och sjukhusfysik

Jonas Ulin

Verksamhetschef

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 mars 2022

Läs mer om Lex Maria-ärenden 2021