Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2021-06-01 Närsjukvårdsområde väster

Publicerad: 2021-01-20 09:26

Svårt sjuk patient inkommer medvetslös till akutmottagningen med ambulans, krampat. Beslut om IVA-vård tas och patienten transporteras till röntgen för undersökning innan överflyttning till IVA. På röntgen lämnas patienten utan övervakning under röntgenundersökningen vilket medfört allvarlig risk för patienten vid händelse av försämring/kramper/svårigheter att hålla fri luftväg. Patienten hämtas sedan upp av IVA-personal och transporteras för vidare IVA-vård.

Internutredning

En internutredning har gjorts. Rutiner finns för hantering av svårt sjuka patienter där personal ska medfölja patienten genom röntgenundersökningen innan patienten övertas av IVA-personalen. Kliniken har gått igenom denna rutin för att minska risken för att det uppstår liknande situationer framöver.

 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i område nära vårds patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Kontaktperson

Henrik Ahlin

Chefläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 juni 2021