Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2021-09-07 Akutkliniken USÖ

Publicerad: 2021-09-07 15:54

Ärendet gäller två händelser med patienter som sökt akutmottagningen vid Universitetssjukhuset Örebro. När patienterna har lagts in på vårdavdelning upptäcks i efterhand att de har mycket stora mängd urin i blåsan.

Internutredning

Internutredningen visar vikten av kunskap kring risken för blåsöverfyllnad. En omfattande utbildning till Akutmottagningens personal har genomförts till följd av denna typ av händelse.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i Region Örebro läns patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen enligt Lex Maria.

Kontakt

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 september 2021