Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2021-10-12 Kirurgiska kliniken

Patient som opereras x 2 för sin bröstcancer utan insättning av profylax för blodproppsbildning. Patienten har informerat om att hon har ökad risk för proppbildning i lungor. Denna information missades av kirurgen.

Internutredning

En internutredning är gjord. Denna visar hur viktigt det är att man är uppmärksam på patientens information och att detta journalföras tydligt.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

 

Kontakter

Överläkare

Peter Flodström

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 oktober 2021

Läs mer om Lex Maria-ärenden 2021