Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2021-08-11 Onkologiska kliniken

Publicerad: 2021-01-20 09:26

Patient som diagnosticeras med cancer i svalget. Får en palliativ behandling. Vid uppföljning görs ingen röntgenundersökningar. Man hittar ett återfall sent i förloppet.

Internutredning

En internutredning visar hur viktigt det är att säkerställa en korrekt uppföljning med röntgenundersökningar. Vilket hade inneburet att man hade hittat recidivet tidigare.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Chef verksamhetsområde onkologi

Malin Englund Tjerring

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 augusti 2021