Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2021-09-10 Kirurgiska kliniken

Patient som genomgått en överviktsoperation, har komplicerande medicinska faktorer. I efterförloppet får patienten en blödning från operationsområdet. Det går en längre tid innan man åtgärder blödningen. Patienten repar sig efter en re-operation.

Internutredning

En internutredning är gjord. Denna visar hur viktigt det är att man är observant på operationskomplikationer och att dessa åtgärdas utan fördröjning.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontakter

Överläkare

Peter Flodström

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 september 2021

Läs mer om Lex Maria-ärenden 2021