Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2021-09-10 Kirurgiska kliniken 2

Patient som får en stroke i samband med vistelse på kirurgkliniken. Behandlingen är inte optimal, fördröjning gör at vissa behandlingsmetoder ej kan nyttjas och patienten avlider

Internutredning

En internutredning är gjord. Denna visar hur viktigt det är att man är observant på behandlingsmöjligheter, att dessa ofta måste verkställas så snabbt som möjligt, inom 24 timmer.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontakter

Överläkare

Peter Flodström

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 september 2021

Läs mer om Lex Maria-ärenden 2021