Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2021-10-12 Ortopediska kliniken

Multisjuk patient som opereras för höftfraktur. Får i efterförloppet en smärtpump. Patienten försämras i sin andning och vakenhetsgrad. Vid kontroll av medicinen i smärtpumpen upptäcker man att den innehåller ett starkare preparat än planerat.

Internutredning

En internutredning visar hur viktigt det är att kontrollera medicin som ges till patient.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

 

Kontakter

Ewald Ornstein

Verksamhetschef verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 oktober 2021

Läs mer om Lex Maria-ärenden 2021