Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2021-05-26 Öron-näs-halskliniken

Publicerad: 2021-01-20 09:26

Patient som sedan ett drygt år upplevt sväljningssvårigheter för fast föda och att måltiden tar längre tid. Ingen viktnedgång. Utredning med röntgen av svalget visar en inkoordination av muskler i svalget med fördröjd passage av kontrastmedlet förbi muskeln och viss vidgning av svalget ovanför förträngningen, men ingen utveckling av fickor. I samråd med patienten planeras operation med vidgning av förträngningen i narkos.

Internutredning

En internutredning visar att man har genomförd en utvidgad operation som resulterade i komplikationer.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Verksamhetschef öron- näs- halskliniken

Svante Hugosson

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 26 maj 2021