Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2021-10-20 Akutkliniken USÖ

Publicerad: 2021-10-20 13:51

Kvinna kontaktar SOS där sjuksköterska ber kollega om råd. Situationen missbedöms och ambulansens ankomst försenas.

Internutredning

En internutredning visar vikten av att den som tillfrågas om råd får tala direkt med patienten

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i Region Örebro läns patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen enligt Lex Maria.

Kontakt

Verksamhetschef

Daniel Gustafsson

Chefläkare specialiserad vård

Kristian Thörn

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 oktober 2021