Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2021-10-12 Röntgenkliniken

Patient med prostatacancer genomgår en magnetröntgen, man missar att patienten samtidigt har en blåscancer.

Internutredning

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

 

Kontakter

Verksamhetschef VO röntgen och sjukhusfysik

Jonas Ulin

Verksamhetschef

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 oktober 2021

Läs mer om Lex Maria-ärenden 2021