Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2021-04-12 Vårdcentral i Örebro

Publicerad: 2021-04-13 16:03

Ärendet gäller en vårdnadshavare som kontaktar sin vårdcentral i december 2019 angående hudutslag och trötthet hos ett 11 år gammalt barn. Vid besöket samt vid telefonkontakt nästa dag tar vårdnadshavaren upp barnets snabba viktnedgång vilket föranleder att en ny läkartid planeras några dagar senare. Under tiden söker vårdnadshavare vårdcentraljouren där sjuksköterska hänvisar till den redan planerade läkartiden utan att vidta några andra åtgärder. Till slut åker vårdnadshavare med barnet till Barnakuten där man konstaterar diabetes typ 1 och barnet läggs in för intensiv behandling.

Konsekvenser

Handläggningen har orsakat fördröjd diagnostik av diabetes typ 1 hos ett barn med risk för livshotande komplikationer.

Vårdgivarens analys

En internutredning har genomförts och vikten av att tidigt identifiera och snabbt reagera på symtom vid diabetes typ 1 har konstaterats.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i Region Örebro läns patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO enligt Lex Maria.

Kontakt

Pawel Haczkiewicz

Chefläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 april 2021