Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2021-08-11 Kärl- thoraxkliniken

Publicerad: 2021-01-20 09:26

Patient som intensivvårdats för covid-19 infektion. Tilltagande ventilationssvikt och bedömd i behov av behandling i hjärt-lungmaskin. Patienten flyttas till thorax-IVA för detta. Patienten avlider på grund av komplikation i samband med ingreppet. Patienten fick en skada på hjärtat med rift av höger förmak, akut uttalad tamponad, blödningschock och hjärtstillestånd. Detta även trots att man har använd sig av stor försiktighet.

Internutredning

En internutredning är gjord. Det visar att även om man har alla förhållsregler, så finns en komplikationsrisk vid all kirurgi.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Mats Dreifaldt

Verksamhetschef

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 augusti 2021