Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2021-07-22 Närsjukvårdsområde väster

Publicerad: 2021-01-20 09:26

Patient med diabetes mellitus typ 2 sedan några år som man bedömer vara i behov av insulinbehandling. Denna startas upp på vårdcentral via telefon med uppföljande besök till sköterska för instruktion. Missförstånd gör att patienten instrueras och ger sig själv 10 gånger den tänkta dosen under några dagar. Patienten mår hela tiden väl men har utsatts för en risk för lågt blodsocker under behandlingstiden.

Internutredning

En internutredning har gjorts där man sett över dokumentation och överföring av information vid läkemedelsordination. Man kommer även att genomföra utbildning kring diabetesläkemedelsbehandling.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i närsjukvårdsområdets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Kontaktperson

Henrik Ahlin

Chefläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 juli 2021