Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2021-03-18 Psykiatrisk akut- och heldygnsvård, Område psykiatri

Publicerad: 2021-03-22 08:30

Patient som är inneliggande på psykiatrisk avdelning får en hjärtinfarkt och patientens liv går inte att rädda.

Internutredning

Internutredningen har påvisat brister i följsamhet till rutin vid akutlarm, samt brister gällande bland annat tillgänglighet till avdelningen och tillgång till material och skyddsmaterial.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i Region Örebro läns patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Spyridon Kilaidakis

Chefläkare Område psykiatri

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 mars 2021