Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2021-01-26 Kirurgiska kliniken

Publicerad: 2021-01-20 09:26

Patient med insulinbehandlad diabetes. Patienten vistas på intensivvården. Flyttas tillbaka till vårdavdelning, man glömmer att återinsätta patienten på insulin.

Internutredning

En internutredning är gjord. Denna visar hur viktigt det är följa rutiner.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Verksamhetschef kirurgiska kliniken

Peter Flodström

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 26 januari 2021