Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2021-05-24 Kvinnokliniken

Publicerad: 2021-01-20 09:26

Patienten inkommer till gynekologiska mottagningen, fördröjning av diagnos innebär att patienten ena äggstock och äggledare måste tas bort.

Internutredning

En internutredning visar hur viktigt det är att ställa rätt diagnos så snabbt som möjligt.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Verksamhetschef verksamhetsområde obstetrik och gynekologi

Gill Kullberg

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 maj 2021