Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2021-08-11 Anestesi- och intensivvårdskliniken

Publicerad: 2021-01-20 09:26

Patient från palliativa avdelningen med spridd äggledarcancer som inkom till operationsavdelningen för en avlastande operation på magsäcken. Man missade att sätta en sond på patienten. Patienten kräks och får vätska i lungorna.

Internutredning

En internutredning visar på att hur viktigt det är att optimera rutiner i samband med sövning.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Tf verksamhetschef anestesi- och intensivvårdskliniken

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 augusti 2021