Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2021-08-12 Ögonkliniken

Publicerad: 2021-01-20 09:26

Patienten har fått en skelning (motilitets-inskränkning) baserat på hormonell påverkan från sköldkörteln. Skelningen medför dubbelseende och behövde senare opereras. Man missade den bakomliggande diagnosen. Patienten är nu opererad.

Internutredning

En internutredning är gjord. Denna visar hur viktigt det är att ha kontroll på differantialdiagnoser.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Verksamhetschef ögon

Petra Hedlund

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 augusti 2021