Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2021-09-07 Akutkliniken

Publicerad: 2021-12-15 14:54

Patient som kontaktar 1177 Vårdguiden på telefon på grund av bortfallssymtom. Sjuksköterska råder patienten att ta sig till akutmottagning, istället för att tillkalla ambulans. När patienten kommer till akutmottagning blir hen för lågt prioriterad och handläggningen försämrar möjligheten till att ge särskild vård vid misstänkt stroke.

Internutredning

Internutredningar visar behov av att förtydliga rutiner vid 1177 avseende strokesymtom och hänvisning till ambulans, samt tydlig prioritering vid ankomst till akutmottagning, även om patienten inte anländer i ambulans.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i Region Örebro läns patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen enligt Lex Maria.

Kontakt

Verksamhetschef

Daniel Gustafsson

Verksamhetschef 1177

Anders Swenson

Chefläkare specialiserad vård

Kristian Thörn

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 december 2021